The space is fragmented, the points of view diverse.

Live video practice gives the viewer the opportunity to see and experience an imaginary space and time, thus tracing and constructing a story through seduction and identification. When producing a physical image that is being manifested in the social space and real time, the visual and sound image is created as a result of personal and collective symbolisation. Let us then step into a live video picture, and embark on a voyage to face technical and optical devices, and other spectators. The image is ephemeral, it is simultaneously presenting itself and disappearing. The space is fragmented, the points of view diverse. Our perception is fragmented, multiplied and intermitted. The structure is open and the form untangled, there is a lot of ambiguity and ambivalence, the unconscious is at work and the artwork hints at topics outside of the aesthetic field, e.g. society or the position of an individual or the artist. This constellation addresses the viewers directly, it includes and activates them. Where this complexity is eliminated, the idea is manifested clearer, but it becomes too scarce. BB

[slovene version]
Prostor je razdrobljen, gledišče je razgibano.
Živa video praksa daje gledalcu videti in izkusiti imaginaren prostor in čas ter skozi zapeljevanje in identifikacijo slediti in sooblikovati pripoved. Pri fizični produkciji podob, ki se izvaja v družbenem prostoru in realnem času, vidna in zvočna podoba nastane kot rezultat osebne in kolektivne simbolizacije. Stopimo v živo video sliko in se podamo med tehnične in optične naprave, med druge obiskovalce. Podoba je efemerna, hkrati ko se vzpostavlja, že izginja. Prostor je razdrobljen, gledišče je razgibano. Naša percepcija je fragmentirana, pomnožena in prekinjana. Odprta struktura in razvezana forma, dvoumnost in ambivalentnost, delo nezavednega in namigi na zunajestetsko – situacijo v družbi in položaj posameznika, umetnika. Ta konstelacija se gledalca dotakne od blizu, ga vključi in aktivira. Kjer je odpravljena, tam je manifestirana ideja jasna, a pičla. BB

Comments are closed.