Narrative – Experimental

If narrative video presents a clearly defined linearity, then its experimental form is a completely open semantic platform. With their artistic research, the early experimental video artists showed their fascination with (then) new media in order to celebrate the era of new possibilities of communication and artistic expression. Even without a clearly structured dramaturgy these works offer also a lot of content. Experimental moving images are not entirely controlled endeavour, they rather test the ability of the media without (fully) expected results; therefore they do not convey an explicit message, but rather open the fields of possible interpretations. Despite their formalist approach, they are making a significant testimony of the context of the space and time, which inspired them. MC

[Slovene version]
Narativno – eksperimentalno
Če narativni video predstavlja jasno začrtano linearnost, je njegova eksperimentalna oblika docela odprta pomenska platforma. Zgodnji eksperimentalni videasti so s svojimi raziskavami izkazovali fascinacijo nad (tedaj) novim medijem in tako slavili dobo novih možnosti komunikacije in likovnega izraza. Četudi brez jasno strukturirane dramaturgije ta dela ponujajo veliko vsebine. Eksperimentalne gibljive slike niso kontrolirana raziskava, pač pa preizkus zmožnosti medija z ne (povsem) predvidenimi rezultati, zato ne prinašajo eksplicitne sporočilnosti, ampak odprto polje branja. Formalističnemu pristopu navkljub pomenljivo pričajo o kontekstu prostora in časa, ki sta sprožila njihov nastanek. MC

Comments are closed.