Aesthetics of the Television Image

The aesthetics of the television is innate for those born in the 1970s. This is the TV generation that was faced with the dynamics and manipulative potential of video images. One of my earliest memories are rock music videos that have been broadcast on the public television; this was a now unknown (memory is unreliable) stylised video recorded in a studio that introduced different levels of post-production such as layering and solarisation, characteristic also for autonomous (experimental) video. It allowed the overflow, abstraction and stylisation of the moving images, which has always triggered associations on the TV. Likewise, exactly this era of 70s and 80s represented the years when TV studios presented a domicile (or at least aspiration) for many video artists who have detected the mass media as a creative platform and a possibility for ideological exploitation. They founded the “aesthetics of television” that does not represent a creative challenge for the TV generation. Video has changed substantially. MC

[Slovene version]
Estetika televizijske podobe
Rojenim v 70. letih je »estetika televizije« prirojena – smo namreč TV generacija, ki je bila samoumevno soočena z dinamičnim in manipulativnim potencialom video podobe. Enega mojih najzgodnejših spominov predstavljajo video spoti rock skupin, ki so bili predvajani na javnih televizijah; to je neznani (spomin je pač nezanesljiv) stilizirani studijski video, ki je uvajal postopka plastenja in solarizacije, značilnih tudi za avtonomni (eksperimentalni) video. Omogočala sta prelivanje, abstrahiranje in stilizacijo gibljive slike, kar je vselej sprožalo asociacije na televizijo. In prav ta je v 70. in 80. letih pomenila domicil (ali vsaj aspiracijo) številnim videastom, ki so razširjeni množični medij videli kot platformo kreativne in ideološke eksploatacije. Utemeljili so »estetiko televizije«, ki omenjeni TV generaciji ne pomeni kreativnega izziva. Video se je spremenil. MC

Oliver Mandić – Nije za nju (1980)

Katarina II – Radostan dan (1984)

Haustor, Ena (1985)

Azra – Marina (1980)

Comments are closed.