Hommage to An Anthropology of Images

Emotional Performance, Vžigalica Gallery, Ljubljana, 23 November, 2012

Neven Korda had read a few passages from An Anthropology of Images while he was screening segments from video documentary The Old and the New which he had directed in co-authorship with Zemira Alajbegović. This is a body of texts by Hans Belting who is one of the rare art historians examining the image and incorporated it into the discourse of the media. We are able to notice a certain struggle for a monopoly over the definition of how to understand images. This is much similar to the writing about history in general. Hans Belting understands the image as a symbolic unit. However, to make the images visible and to communicate them, we have to work with the medium. Juxtaposition of the text and scenes from the video has offered a reflection on how the world can be seen through the images. However, making images means to embody them (in a medium). Reference: Hans Belting, An Antropology of Images, 2011

[Slovene version]
Neven Korda: Hommage Antropologiji podobe, emotivni performans
Neven Korda je ob predvajanju odlomkov iz avtorsko dokumentarnega videa Staro in novo, katerega soavtor je, prebral nekatere dele iz knjige Antropologija podobe. Gre za besedilo Hansa Beltinga, ki se je kot eden redkih umetnostnih zgodovinarjev posvetil obravnavi podobe in jo vključil v diskurz o medijih. Tudi pri razumevanju podob se namreč bije boj za monopol nad definicijo. Enako kot pri pisanju zgodovine. Hans Belting podobo razume kot simbolno enoto. Da pa bi podobe naredili vidne in bi z njimi komunicirali, moramo delati z mediji. Sopostavitev besedila in prizorov iz video prakse je ponudila razmislek o tem, kako lahko svet razumemo v podobah. Narediti podobo pa pomeni narediti jo fizično.
Referenca: Hans Belting, Antropologija podobe, Studia humanitatis, Ljubljana, 2004

Comments are closed.