The final week of Video Turn Exhibition

From a starting situation at Vžigalica Gallery on 13 November, 2012, the space was gradually upgraded and disintegrated in the rooms for construction, performances and interaction. In the last week of the exhibition, the installations were presented in their representative form.

After five intensive performances, Neven Korda presented the Dominant Black installation in the new illumination of 5000 luma projector. The workshop situation gave way to projection art that was no more veiled by the translucent projecting curtain, and it became possible to walk into the dominant black space. “It was simply beautiful!” This beauty could be viewed as one of those milestones that keep specifics of the field of artistic practices.

 

Home was constructed, filmed and installed into the space by a wide group of co-workers, actors and performers. “Jožef’s” postage stamp from 1967 has entered the real time and space, and the view of passers-by was simultaneously opening and focusing through the window lenses and gaps revealing the scene in the process of the making. The constructed sequence was like a puzzle. The images were looking at us. Premiere screening of the sequence took place on Wednesday, 28 November, 2012 at 5pm, followed by a discussion about the exhibition project and expressing very practical experiences of all the people involved in the process. On Thursday, 29 November, 2012 from 10am till 6pm installations Home and Dominant Black may be viewed in their representative form. Exhibition program and the process may also be followed at SCCA Facebook Profile

[Slovene version]
Zadnji teden Video obrata
Vstopna situacija v Galeriji Vžigalica se je od 13. novembra zlagoma nadgrajevala in razgrajevala kot prostor konstruiranja, nastopanja in interakcij. Zadnji teden se predstavlja v svoji reprezentančni formi.

TOREK, 27. 11. 2012
Po petih intenzivnih nastopih Nevena Korde je njegova Dominantna črna zasijala v novi luči. Delavniško okolje je dalo prednost projekcijski umetnosti, ki ni več zastrta in je vanjo mogoče vstopiti. “Preprosto lepo”. To je lahko ena od tistih specifik, ki ohranja polje umetniških praks.

SREDA, 28. 11. 2012
Doma je skonstruirala, posnela in prostorsko umestila skupina, širok nabor sodelavk in sodelavcev, nastopajočih in postavljajočih. “Josipova” znamka je stopila v realen prostor in čas, pogled mimoidočim se je hkrati odpiral in usmerjal in skozi leče in reže razkrival prizorišče v procesu. Sestavljena sekvenčnost je rebus, podobe nas gledajo.
V sredo, 28. novembra, ob 17. uri bo premierna projekcija sekvence, ki ji bo sledil pogovor o razstavnem projektu in čisto praktičnih izkušnjah vseh vpletenih.

ČETRTEK, 29. 11. 2012
Zadnji dan Video obrata: Doma – Dominantna črna v svoji reprezentančni formi, od 10. do 18. ure.

Razstavi, procesu in programu smo sproti sledili na SCCA Facebook profilu.

Comments are closed.