Neven Korda: Interview by Miha Colner

Radio Performance, Vžigalica Gallery, Ljubljana, 22 November, 2012

Public reading of an interview with Neven Korda conducted by Miha Colnerja was a radio performance. Interview entitled In Search of Beauty, which was carried out in February 2012 for Art Words Magazine, analyses and defines the artistic practice of a devoted video artist. The discussion was published in the full printed version in Winter Issue of the Art Words Magazine in December, 2012. In the gallery, the original actors re-enacted their conversation, with the addition of background sounds from Korda’s video installations Dominant Black and a series of five performances at Vžigalica Gallery. The interview was directly aired on the Radio Student in the context of the Open (Artistic-Theoretic) Research Platform R A D A R.

[Slovene Version]
Neven Korda: Intervju, radijski performans
Javno branje intervjuja Mihe Colnerja z Nevenom Kordo za revijo Likovne besede je bil radijski performans. Intervju z naslovom V iskanju lepega, ki je bil izveden februarja 2012, analizira in umešča prakse zapriseženaga videasta. Pogovor v tiskani obliki je v celoti izšel v decemberski številki Likovnih besed, v galeriji pa sta originalna akterja ponovno uprizorila pogovor z dodatkom zvočne opreme v okviru Kordine video instalacije Dominantna črna in serije petih Nastopov v Galeriji Vžigalica. Intervju se je direktno vključil na valove Radia Študent v okviru odprte radijske (umetniško-teoretske) raziskovalne platforme R A D A R.

Comments are closed.