Aspects of Experimental Practices (MedienTurm Graz, MSUV Novi Sad)

Presentations and screenings
Wednesday, 14 November, from 6 pm
Vžigalica Gallery, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana

Our colleague Sandro Droschl from Medienturm Graz has presented a highly distinguished selection published in the Edition Medienturm with versatile yet carefully corresponding works by artist: Klaus Schuster, Lia, Dariusz Kowalski, Karø Goldt, G.R.A.M., Pfaffenbichler / Schreiber, and reMI.

Edition Medienturm (pdf)
Experimental Videos
Artists: Klaus Schuster, Lia, Dariusz Kowalski, Karø Goldt, G.R.A.M., Pfaffenbichler / Schreiber, reMI
Curator: Sandro Droschl (Kunstverein Medienturm, Graz, www.medienturm.at)

Some videos per year are published as limited artists’ contribution in the frame of the “Edition Medienturm” (Graz). Experimental Austrian and international artists’ videos which discuss also the dynamic and manifold relation of image and sound in the field of contemporary media/art are shown. The “Edition Medienturm” intends to transport contemporary video art towards a (potentially new) qualified public.

VIDEO ART IN SERBIA: experimental-processual paradigm (pdf)
Artists: Zoran Todorović, grupa Apsolutno, Vladimir Todorović, Stevan Kojić
Curator: Sanja Kojić Mladenov (MSUV, Novi Sad)

Later in the evening we were very pleased to receive an in-dept video lecture from Sanja Kojić Mladenov who had contextualised the works of Zoran Todorović, grupa Apsolutno, Vladimir Todorović, and Stevan Kojić in the frame of experimental processual paradigms of Video Art in Srbia.

A significant part of contemporary experimental video practice is focused on the research within the process of creation and implementation of artistic work. “Video Art in Serbia: experimental-processual paradigm” includes video works created in different ways and through a lack of classical concepts of video production, without the traditional use of cameras and montage. On the lecture were presented works of Zoran Todorovic, The Center for New Media kuda.org, Vladimir Todorovic and Stevan Kojic.

V ogledalu, v uganki. Obisk galerije

Na sestanku, ki se je zgodil in-situ, v galeriji Vžigalica, je Neven Korda razmišljal o postavitvi več objektov v galeriji. Do sekvenčnosti ne bo pristopal tako kot Miha Vipotnik, ki kot začetni impulz uporabi neko temo iz zgodovine in izhaja iz nje. Neven Korda se bo »obrnil vase«, rekonstruiral staro, da bo nastala nova zgodba. Ideja o tematiziranju družbene problematike je Vipotnika pripeljala do centralne teme, ki jo bo obdeloval iz različnih aspektov. Gre za reprezentacijo domačega umetnika v slovenskem okolju: Kako umetnik vidi sam sebe? V kakšno okolje je postavljen? Kako ga vidi okolica? Zametke odgovorov je Vipotnik začel iskati v kanonu slovenskega slikarstva, v Petkovškovi sliki Doma. Tako pri Kordi kot Vipotniku je moč najti uganko, enigmatičnost, napetost med podobo, ki vedno privlači. Korda gledalko ali gledalca potopi v virtualni prostor, ju z njim obkroži, medtem ko Vipotnik linearno privlači gledalca v opazovanje virtualne scene. Neven je v tem smislu personalen, Miha pa “objektiven”, a oba delata na vznemirjanju gledalk in gledalcev.

Mutations II / Moving stills

Panel discussion with Barbara Borčić, Paul Di Felice and Ida Hiršenfelder
Friday, June 8, 7 p.m.
Photon – Centre for Contemporary Photography
Trg Prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Barbara Borčić, director of Center for Contemporary Arts, SCCA-Ljubljana and Paul Di Felice coorganiser of Month of Photography in Luxemburg were invited by the exhibition curator Metka Zupanič to discuss some aspects of the relations between the field of photography and video prior to the opening of exhibition; the discussion was conducted by art critic Ida Hiršenfelder. Continue reading

Video Turn and Barbara Borčić at the UNESCO Sofia Meetings Forum

Presentation, round-table
March 17, 2012, Central Army Club, Sofia, Bulgaria

Barbara Borčić (director of SCCA-Ljubljana) presented SCCA-Ljubljana programs focused on video, new media and archiving and A Video Turn research project at regional forum entitled Balkan visions: Creativity for the future in South-East Europe. Continue reading