One Sequence / Unlimited Feedback Loop

The experiment includes detailed methodological procedures coming from the specific artistic interests whose goal is not redundant because it determines the medium and results of the creative endeavours. Repeating the same elements in the media-image is not only a sequence of identical shots, but is being represented as an accumulation of images that may differ in quality. The errors, deformations and gazes are multiplied, and result in aesthetic experience, mental consideration and critical stance; depending on the purpose of the experiment. Repetition of a sequence from different perspectives produces analytical approach to the image construction, which primarily bears a formal interest. System, causing a feedback loop, likewise, also produces a variety of views, but its relation to the outside world is primarily visual, and it is triggered by poetic interest. IH

[Slovene version] Continue reading

Neven Korda, Yu sen (FV Video, 1983)

http://www.e-arhiv.org/diva/thumb.php?pic=uplimg/works/383/383_SF1_korda_neven_yu_sen1.png&w=180http://www.e-arhiv.org/diva/thumb.php?pic=uplimg/works/383/383_SF1_korda_neven_yu_sen2.png&w=180http://www.e-arhiv.org/diva/thumb.php?pic=uplimg/works/383/383_SF1_korda_neven_yu_sen3.png&w=180

Triminutni video ‘Yu sen’ predstavlja enega prvih samostojnih del Nevena Korda in video sekcije FV, kreativne skupine, ki je delovala znotraj različnih umetniških disciplin (glasba, gledališče, vizualna umetnost). Zaznamuje ga dokaj rudimentarna kolažirana struktura, ki v novo pomensko in vizualno celoto zahvaljujoč spretni montaži koherentno povezuje skupek najdenih posnetkov; prav nenehna reciklaža uporabljenega materiala je kasneje predstavljala enega ključnih elementov avtorske prakse Nevena Korde. Odnos med zvokom in sliko kot ena najosnovnejših premis (takšne ali drugačne) video produkcije je konstitutivni element formalne in sporočilne vrednosti dela, ki prepriča z ambivalentnostjo in nedorečnostjo svojega sporočila.

‘Yu sen’ torej ni protestno delo, pač pa odraz nazorov tedanje mlade generacije, ki je živela v svetu mitov in legend o junaških prednikih. Primarni material dela sestavljajo filmski zapisi (po vsej verjetnosti del nekega povojnega propagandnega filma), ki prikazujejo takratnega predsednika Josipa Broza Tita v različnih ikoničnih situacijah – nagovarjajočega množico z balkona, pregledujočega postrojene čete ali mahajočega iz avtomobila. Njegov glas je nadomeščen z (očitno) mlajšim interpretom, ki prebira slovenski prevod nagovora na temo ustvarjanja nove, pravičnejše družbe, temelječe na bratstvu, enotnosti in enakosti. Continue reading

Aesthetics of the Television Image

The aesthetics of the television is innate for those born in the 1970s. This is the TV generation that was faced with the dynamics and manipulative potential of video images. One of my earliest memories are rock music videos that have been broadcast on the public television; this was a now unknown (memory is unreliable) stylised video recorded in a studio that introduced different levels of post-production such as layering and solarisation, characteristic also for autonomous (experimental) video. It allowed the overflow, abstraction and stylisation of the moving images, which has always triggered associations on the TV. Likewise, exactly this era of 70s and 80s represented the years when TV studios presented a domicile (or at least aspiration) for many video artists who have detected the mass media as a creative platform and a possibility for ideological exploitation. They founded the “aesthetics of television” that does not represent a creative challenge for the TV generation. Video has changed substantially. MC

[Slovene version] Continue reading

Projekcijska umetnost

Video je bil že od začetka orodje, katerega rabe so bile raznovrstne. Danes to morda velja bolj kakor kdaj prej. Sprva so napovedovali, da bo zamenjal starejše, klasične tehnike in izrazna sredstva. Sčasoma so se v video naselile razno razne oblike umetnosti in kulture, od slikarstva in kiparstva, akcij in performansa, do glasbe in popularne kulture. Video pa je postal nepogrešljiv element umetniških praks, kot »umetniška dokumentacija« pa tudi edini manifestativni/predstavitveni material in hkrati produkt umetniškega/raziskovalnega procesa. Video je zasedel domala vsa polja ustvarjanja in prezentacije. Danes tako rekoč ni več razstave brez monitorjev in projekcijskih platen, video podobe iz različnih (analognih in digitalnih) nosilcev pulzirajo in migotajo na vse mogočih površinah po razstavnih prostorih galerij in muzejev.

Neven Korda

Neven Korda, Preprosto lepo / Simply Beautiful, 2012

Projiciranje svetlobe in podob in ustvarjanje t. i. projekcijskega prostora pa ima konkretno zgodovino. Najprej so filmske projekcije prišle v gledališča in razgradile tradicionalni gledališki prostor in čas (npr. »Totalni teater« Walterja Gropiusa v 20. letih 20. stoletja). Sredi 60. in v 70. letih prejšnjega stoletja, v zlati dobi eksperimentalnega 16 mm in Super8 filma, so nastale prve »kinematografske instalacije« v okviru »razširjenega kina«, ki je bil del gibanja »razširjene umetnosti«. V osemdesetih letih pa so filmske projektorje zamenjali tricevni (RGB) video projektorji, pozneje pa še bolj kakovostni projektorji: LCD (liquid crystal display) in DLP (digital light processor).

Vizualni umetniki lahko delajo z več (multiple) projekcijami v sozvočju z obdajajočim prostorom in objekti v njem, lahko pa posebej zanje zgradijo gledalnice v obliki »črne kocke«. V prvem primeru umetnike zanima razmerje med podobami, časom, prostorom in gledalcem, ki se znajde v njih. Zamajejo fizični prostor in razgradijo linearni čas ter obiskovalcu dodelijo pomembno vlogo protagonista. Učinku stereometričnih in sekajočih svetlobnih žarkov in gibajočih se senc posvetijo enako pozornost kakor podobam, ki se tvorijo in prekrivajo na različnih, ne nujno ploskih in omejenih podlagah. V drugem primeru bolj ali manj uprizarjajo diegetski prostor kina, brez interakcije ali neposredne izkušnje.

Vendar pa produkcijski proces in prezentacijski format nista nujno enoznačno povezana. Včasih je vloga interakcije ali neposredne izkušnje vpisana v samo produkcijo in drugič se produkcijski proces dogaja v realnem času prezentacije. Se konstruira in hkrati prikazuje pred očmi in za nogami obiskovalcev, se izgrajuje in razgrajuje. Vse s pomočjo teme in svetlobe, raznoraznih naprav in umetnika, ki jih krmili. Z nemajhno pomočjo elektrike. BB

New Narration

Video creates narration from various standing points and in the context of different identities of their producers. It may tell a story like a film, and may be produced in the context of long-established ways of production and collaboration by a long string of colleagues. Video artist then plays the role similar to a film director. However, video may also tell a story quite remote to the verified processes of film production. In such a case, the video producer finds oneself on the margin of production and/or often amid the alternative scene. Video artist becomes the sole creator (auteur) and holder of artistic practice. Nowadays, video art also occurs beyond the (pre-determined) production identities and beyond (conventional) use of technology. Modern graphical programming environments for audio, video and graphics manipulation (e.g. Isadora or Pure Data) and their control protocols offer a creative impulse to the video artists, by which they create a new narration. Some examples of such narrations may be noticed in the works (video ambiences and performances) by Neven Korda. DD

[Slovene version] Continue reading

Page 1 of 3123