Novice

Z objavo DIVINIH novic opozarjamo na javne predstavitve, razstave, projekcije, publikacije pri nas in na mednarodnih prizoriščih, pri katerih sodeluje Postaja DIVA in video umetnice in umetniki, ki so svoja dela vključili v naš arhiv. Predstavljamo tudi tiste dogodke, ki jih organizira Postaja DIVA (SCCA-Ljubljana), da bi razširjali poznavanje video umetnosti v lokalnem in mednarodnem prostoru.

Pred kratkim je pri Založbi ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti izšel Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Slovar sta uredila Aleksandra Bizjak Končar in Marko Snoj. Na spletni strani SAZU je zapisano, da »Slovar novejšega besedja slovenskega jezika predstavlja osnovno novejše leksikalno dopolnilo Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Zajema 6399 novejših besed in besednih zvez, ki so se v slovenščini pojavile ali uveljavile po letu 1991, ob tem pa tudi novejše pomene že normiranega besedja.« Slovar smo prelistali tudi mi in v njem poiskali gesla, ki so povezana z videoumetnostjo in arhiviranjem.

Beseda vídeo se seveda navaja že v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Za Slovar novejšega besedja slovenskega jezika pa so njen pomen dopolnili. Vídeo kot enakoizrazna (homonimna) iztočnica je navedena kot samostalnik z naslednjimi pomeni: 1) z videokamero napravljen posnetek zaporedja slik, podob s spremljajočim zvokom, namenjen nadaljnjemu predvajanju ali obdelavi (snemanje videa); 2) medij, nosilec takega posnetka (digitalni video); 3) glasba, ki se predvaja z videoposnetkom (izid novega singla in videa); 4) dejavnost, ustvarjanje, katerega izrazna oblika je posnetek zaporedja slik, podob, ki dajejo vtis gibanja (praktično spoznavanje filma in videa). Besednovrstna podiztočnica je pridevniška raba besede vídeo, ki se piše narazen, npr. video posnetek, video kamera.

Navedena je še slovarska iztočnica vídeokot prvi del zloženk. V tem primeru se piše skupaj, npr. videokamera, videoumetnik.

Zanimivejše so besede, ki so novejšega datuma in izhajajo iz umetniške video prakse. Npr. beseda vídeoinstalácija (in vídeo instalácija), ki je umetniška predstavitev, posneta na magnetni trak ali računalniški medij. Ali pa vidžêjanje, ki je poustvarjanje videoprojekcije s tehniko urejanja, mešanja izvornih videoposnetkov, navadno med predvajanjem, izvajanjem glasbe. Vídeoárt (in vídeo árt) je v slovarju razložena kot eksperimentalna umetnost, katere izrazna oblika je videoposnetek, vídeoumétnost (vídeo umétnost) pa kot umetnost, katere izrazno sredstvo je video.

Poglejmo še kakšen zanimiv primer ponazarjevalnega gradiva, ki prinaša kolokacijske in stavčne zglede dejanske rabe. Zgledi so praviloma avtentični, načeloma vzeti iz korpusa Nova beseda. Vídeoumétnik (in vídeo umétnik) se predstavlja kot: »Uporniškega, divjega, a vselej premišljenega in utemeljeno kritičnega umetnika, dobrega kiparja in prodornega videoumetnika bi verjetno sprejeli.«

Besede videoarhiv v slovarju ni – je pa navedena videotéka: 1) ustanova, v kateri se zbirajo, hranijo in izposojajo videokasete in DVD-ji in 2) sistematično urejena zbirka videokaset, DVD-jev. V duhu časa in tehnološkega razvoja bi vídeoarhív (in vídeo arhív) lahko razložili kot: 1) ustanova, ki sistematično zbira, dokumentira, hrani, omogoča fizično in spletno dostopnost, raziskuje in predstavlja video (umetniška) dela (SCCA-Ljubljana v videoarhivu Postaja DIVA hrani že več kot tisoč enot videodel); 2) sistematično urejena zbirka (umetniških) videodel, ki je dostopna fizično in na spletu (Videoarhiv Postaja DIVA vključuje videodela iz slovenskega prostora v razponu od leta 1969 do danes).

Slovar je na voljo pod pogoji slovenske licence Crative Commons 2.5, zato smo za vas izbrali več besed o videu, ki jih verjetno že poznate in uporabljate (PDF: Slovar novejsega besedja slovenskega jezika: besede video).

Vir: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ur. Aleksandra Bizjak Končar in Marko Snoj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Zbirka Slovarji). Str. 381–385.

Postaja DIVA, spletna stranSo Young (Neven Korda, Zemira Alajbegović)Neven Korda, Bodočniki

8. 6. 2013, ob 17. uri; Salon Muzeja sodobne umetnosti, Pariska ul. 12, Beograd; V beograjskem Salonu Muzeja sodobne umetnosti se 7. junija odpira razstava Video, televizija, anticipacija, ki jo kurirata Branka Benčić in Aleksandra Sekulić. Z razstavo, ki bo na ogled do 14. julija, in spremljevalnim programom projekcij, predstavitev in pogovorov želijo v beograjskem Salonu MSU kontekstualizirati zgodovino video prakse, ki je na svojevrsten način povezovala nekdanje jugoslovanske republike in takratni umetnosti in alternativi nudila ustvarjalni prostor za emancipirano in kritično delovanje do politike in družbe tistega časa.


V knjižnici SCCA med drugim zbiramo študijski material, ki je osredotočen na teoretsko in praktično obravnavo video medija, pa tudi novih medijev in filma. Knjižnica je od maja letos bogatejša za izbor desetih publikacij, ki nam jih je podarila Slovenska kinoteka.


 

Premiera 20. marca 2013 Društvo prijateljev zmernega napredka & MKSMC (Mladinski, kulturni, socialni, multimedijski in medgeneracijski center), Gregorčičeva 4, Koper. S programom želimo pokazati kar se da heterokliten izbor videov, ki prikazujejo, da so se osemdeseta leta ukvarjala s problemi, ki so podobni današnjim. Ljudje so se borili z ekološkimi izzivi, soočali so se s stanovanjskimi zagatami, pri tem pa so našli čas tudi za razmišljanje o modi in produkciji lepih video del.

Predstavitev in video projekcije, sreda, 20. 3. 2013, ob 18. uri v prostorih Društva prijateljev zmernega napredka & MKSMC (Mladinski, kulturni, socialni, multimedijski in medgeneracijski center), Gregorčičeva 4, Koper. Sodelavci SCCA, Barbara Borčić, Dušan Dovč, Ida Hiršenfelder in Saša Nabergoj, smo za dogodek pripravili program predstavitev in projekcij. Najprej bomo predstavili tri programske sklope: šolo za kustose in kritike Svet umetnosti, podporni spletni portal Artservis in Postajo DIVA, pionirski model ohranjanje slovenske sodobne umetniške video in novomedijske produkcije.

Nataša Skušek je vizualna umetnica, ki pri svojem delu uporablja in kombinira različne medije. V njenih delih prevladuje tematika neenakopravnega položaja žensk v sodobni družbi. Avtorica pogosto problematizira zakoreninjene samoumevnosti, stereotipe in vloge, ki jih družba pripisuje in predpisuje ženskam. Nosečnost, materinstvo, gospodinjstvo, partnerski odnosi, prehranjevanje, prosti čas, izgled in fetišizacija ženskega telesa so elementi, ki tvorijo vsebino njenih del. Po predavanju, ki mu bo sledil pogovor z avtorico, bo obiskovalcem in obiskovalkam omogočen še sneak-peak v njeno razstavo Pravi moški.


Video obrat: Odprtje razstavnega dogajanja v torek, 13. november 2012, ob 20. uri (13.–29. 11. 2012) Galerija Vžigalica, Trg franc. revolucije 7, Ljubljana. Z raziskovalno-razstavnim projektom Video obrat želimo podrobneje raziskati in predstaviti eksperimentalne (video, večdisciplinarne, novomedijske) umetniške prakse in s tem aktualizirati tudi video arhiv Postaja DIVA, na podlagi katerega je naša raziskava sploh mogoča. Kaj je torej ekperimentalna ali strukturna praksa v okviru določenega medija oziroma izraznega sredstva? V čem se kaže kreativna in eksperimentalna raba tehnologije?

Arhivsko gradivo Postaja DIVA sproti dopolnjuje, lotili pa smo se tudi lastne video produkcije. Naša sodelavka Nika Grabar redno dokumentira Divine "off-line" projekte, izobraževalne programe in mednarodne seminarje. Z izjemnim občutkom za gibljivo sliko in video naracijo Nika Grabar predstavlja ukvarjanje z arhivi z drugega zornega kota in v formi video eseja.

Za 19. obletnico AKC Metelkova mesto je gostujoča kustosinja Sixtine Rose Boyer v organizaciji SCCA-Ljubljana pripravila izbor video del o pojavu alternativne in darkerske scene, Metelkove in njenih znaniteljev.  Sixtine Rose Boyer je bila poleti 2012 prostovoljka fizičnega in spletnega arhiva Postaja DIVA. Je študentka podiplomskega študija medijev, kulture in komunikacije, ki se sočasno odvija na treh univerzah (Nica, Frankfurtu (Oder) in Sofija). Izhodišče njene teze je darkerska kultura v Sloveniji oz. Ljubljani od osemdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Raziskuje zlasti vlogo skupin FV, Borghesia, Laibach in AKC Metelkova mesta.  Program je bil premierno prikazan 8. septembra 2012, na treh oknih pročelja stavbe Pešaki v Matelkova mestu.


Častno mesto tisočega videa v arhivu Postaja DIVA je pripadlo video performansu z naslovom Wear VIII, ki ga je leta 2010 posnel v AKC Metelkova mesto delujoči umetnik Tomaž Furlan, ki v svojih video performansih tematizira absurden odnos med strojem in človekom, vpetim v mehansko delovanje. V videu Wear VIII takšno absurdnost ironično komentira z vidika ekonomskega vrednotenja lastne umetniške prakse. Akt preštevanja v videu uredništvo Postaje DIVA simbolično povezuje z vztrajnim in načrtnim zbiranjem in popisovanjem video del.

Zapri Prijavi se kot član
 
Uporabniško ime
Geslo
Remember me