Avtorji

Izbor avtoric in avtorjev in sistematično zbiranje in urejanje njihovih del določajo omejitve, ki so geografske, tematske, medijske ali druge narave. Omejitev na avtorje, ki delujejo v slovenskem kulturnem prostoru ali so kako drugače povezani z njim, izhaja iz dveh temeljnih razlogov. Prvič, geografska zamejitev omogoča neposreden stik in obvladljivo količino materiala glede na kapacitete matične organizacije. Drugič, arhiviranje video del s tega geopolitičnega dela sveta, ki so pomemben del nacionalne kulturne dediščine, niso ekskluzivni predmet drugih slovenskih ali mednarodnih arhivov in muzejev.

Vključevanje del posamičnih avtorjev v fizični arhiv poteka neselektivno, saj poskušamo zbirati celovite avtorske opuse, pri objavi del na spletu pa se naredi selekcija. Avtorje povabimo k sodelovanju na podlagi njihove prepoznavnosti v lokalnem ali mednarodnem prostoru, hkrati pa aktivno spremljamo tudi manj uveljavljene ali mlajše avtorje, pri katerih prepoznamo kontinuirano kvalitetno umetniško prakso. Pri vsakem avtorju ali avtorski skupini je navedeno število del, ki so objavljena na Postaji DIVA in namenjena širši javnosti, nekatera dela pa so na ogled samo v mediateki.

Zapri Prijavi se kot član
 
Uporabniško ime
Geslo
Remember me