News

The DIVA News page refers to public presentations, exhibitions, screenings, publications in Slovenia and on the international scene, connected to participations of DIVA Station Video Archive and the video artists who had contributed their video artworks to the archive. We also introduce events organised by DIVA Station (SCCA-Ljubljana) in order to promote its content and usage.


Video program Povratna zanka je namenjen predstavitvi tistega segmenta video arhiva, ki je izjemnega pomena za razumevanje video umetnosti in njenega družbenega učinka, čeprav ostaja skoraj povsem neopažen. To je tisti del video arhiva Postaja DIVA, ki ima majhen predstavitveni potencial, a velik produkcijski raziskovalno-medijski učinek. To so dela, v katerih se umetnice in umetniki ukvarjajo z eksperimentalno rabo video jezika, ki pa se stežka vklapljajo v ustaljene načine predstavljanja video del v galerijah in na festivalih.

Pred kratkim je pri Založbi ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti izšel Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Slovar sta uredila Aleksandra Bizjak Končar in Marko Snoj. Na spletni strani SAZU je zapisano, da »Slovar novejšega besedja slovenskega jezika predstavlja osnovno novejše leksikalno dopolnilo Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Zajema 6399 novejših besed in besednih zvez, ki so se v slovenščini pojavile ali uveljavile po letu 1991, ob tem pa tudi novejše pomene že normiranega besedja.« Slovar smo prelistali tudi mi in v njem poiskali gesla, ki so povezana z videoumetnostjo in arhiviranjem.

Beseda vídeo se seveda navaja že v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Za Slovar novejšega besedja slovenskega jezika pa so njen pomen dopolnili. Vídeo kot enakoizrazna (homonimna) iztočnica je navedena kot samostalnik z naslednjimi pomeni: 1) z videokamero napravljen posnetek zaporedja slik, podob s spremljajočim zvokom, namenjen nadaljnjemu predvajanju ali obdelavi (snemanje videa); 2) medij, nosilec takega posnetka (digitalni video); 3) glasba, ki se predvaja z videoposnetkom (izid novega singla in videa); 4) dejavnost, ustvarjanje, katerega izrazna oblika je posnetek zaporedja slik, podob, ki dajejo vtis gibanja (praktično spoznavanje filma in videa). Besednovrstna podiztočnica je pridevniška raba besede vídeo, ki se piše narazen, npr. video posnetek, video kamera.

Navedena je še slovarska iztočnica vídeokot prvi del zloženk. V tem primeru se piše skupaj, npr. videokamera, videoumetnik.

Zanimivejše so besede, ki so novejšega datuma in izhajajo iz umetniške video prakse. Npr. beseda vídeoinstalácija (in vídeo instalácija), ki je umetniška predstavitev, posneta na magnetni trak ali računalniški medij. Ali pa vidžêjanje, ki je poustvarjanje videoprojekcije s tehniko urejanja, mešanja izvornih videoposnetkov, navadno med predvajanjem, izvajanjem glasbe. Vídeoárt (in vídeo árt) je v slovarju razložena kot eksperimentalna umetnost, katere izrazna oblika je videoposnetek, vídeoumétnost (vídeo umétnost) pa kot umetnost, katere izrazno sredstvo je video.

Poglejmo še kakšen zanimiv primer ponazarjevalnega gradiva, ki prinaša kolokacijske in stavčne zglede dejanske rabe. Zgledi so praviloma avtentični, načeloma vzeti iz korpusa Nova beseda. Vídeoumétnik (in vídeo umétnik) se predstavlja kot: »Uporniškega, divjega, a vselej premišljenega in utemeljeno kritičnega umetnika, dobrega kiparja in prodornega videoumetnika bi verjetno sprejeli.«

Besede videoarhiv v slovarju ni – je pa navedena videotéka: 1) ustanova, v kateri se zbirajo, hranijo in izposojajo videokasete in DVD-ji in 2) sistematično urejena zbirka videokaset, DVD-jev. V duhu časa in tehnološkega razvoja bi vídeoarhív (in vídeo arhív) lahko razložili kot: 1) ustanova, ki sistematično zbira, dokumentira, hrani, omogoča fizično in spletno dostopnost, raziskuje in predstavlja video (umetniška) dela (SCCA-Ljubljana v videoarhivu Postaja DIVA hrani že več kot tisoč enot videodel); 2) sistematično urejena zbirka (umetniških) videodel, ki je dostopna fizično in na spletu (Videoarhiv Postaja DIVA vključuje videodela iz slovenskega prostora v razponu od leta 1969 do danes).

Slovar je na voljo pod pogoji slovenske licence Crative Commons 2.5, zato smo za vas izbrali več besed o videu, ki jih verjetno že poznate in uporabljate (PDF: Slovar novejsega besedja slovenskega jezika: besede video).

Vir: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ur. Aleksandra Bizjak Končar in Marko Snoj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Zbirka Slovarji). Str. 381–385.

Postaja DIVA, spletna stranSo Young (Neven Korda, Zemira Alajbegović)Neven Korda, Bodočniki

June 8, 2013, at 5pm, Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade, Pariska ul. 12, Belgrade. The exhibition presents as well the video So Young included into the DIVA Station archive. A compilation of the Borghesia video clips (So Young, The Wild Bunch, He, Too Much Tension, Cindy, A.R., ZMR) was issued in 1985 as the first video cassette by the FV Label. These are short, almost "film-like" stories focused primarily on the iconography of the body in urban surroundings. One of the clips presents a pioneer use of computer graphics.” (Videodokument)At the Salon of the Museum of Contemporary Art in Belgrade the exhibition entitled Video, Televison, Anticipation will be on view from June 7 until July 14. The exhibition is curated by Branka Benčić and Aleksandra Sekulić.


V knjižnici SCCA med drugim zbiramo študijski material, ki je osredotočen na teoretsko in praktično obravnavo video medija, pa tudi novih medijev in filma. Knjižnica je od maja letos bogatejša za izbor desetih publikacij, ki nam jih je podarila Slovenska kinoteka.


 

Premiera 20. marca 2013 Društvo prijateljev zmernega napredka & MKSMC (Mladinski, kulturni, socialni, multimedijski in medgeneracijski center), Gregorčičeva 4, Koper. S programom želimo pokazati kar se da heterokliten izbor videov, ki prikazujejo, da so se osemdeseta leta ukvarjala s problemi, ki so podobni današnjim. Ljudje so se borili z ekološkimi izzivi, soočali so se s stanovanjskimi zagatami, pri tem pa so našli čas tudi za razmišljanje o modi in produkciji lepih video del.

Predstavitev in video projekcije, sreda, 20. 3. 2013, ob 18. uri v prostorih Društva prijateljev zmernega napredka & MKSMC (Mladinski, kulturni, socialni, multimedijski in medgeneracijski center), Gregorčičeva 4, Koper. Sodelavci SCCA, Barbara Borčić, Dušan Dovč, Ida Hiršenfelder in Saša Nabergoj, smo za dogodek pripravili program predstavitev in projekcij. Najprej bomo predstavili tri programske sklope: šolo za kustose in kritike Svet umetnosti, podporni spletni portal Artservis in Postajo DIVA, pionirski model ohranjanje slovenske sodobne umetniške video in novomedijske produkcije.


In her presentation, Nataša Skušek is going to focus on artistic works (videos, photography) touching upon feminist topics. We also cannot bypass her exhibition, entitled Mamica, dojilja, žena, negovalka (Mother, breastfeeder, wife, carer) at the Centre and Gallery P74 in 2006, in which she thematizes women’s incapability of fulfilling numerous social roles ascribed to them. Videoinstallation and artist talk March 7th, 2012 at 8 pm at SCCA Project Room, Metelkova 6, Ljubljana The videoinstallation will be on view also on March 8th between 10am and 5pm.


Video Turn: Opening on Tuesday, 13th of November 2012 at 8 pm (13.–29. 11. 2012) Vžigalica Gallery, Trg franc. revolucije 7, Ljubljana. With the research and exhibition project Video Turn we wish to investigate and present the experimental (video, multi-disciplinary, new media) art practice and thereby also actualize the DIVA Station video archive, on the basis of which our research has initially begun. What is then the experimental and structural practice within a certain medium or within particular means of expression? What demonstrates creative and experimental use of technology?


DIVA Station gradually updates the archival materials and gathers new attributions. Recently we've also started making an inventory of our own video production. Among other materials, this also encludes Video Essays edited and directed by our collaborator Nika Grabar who regularly documents DIVA's "off-line" projects, educational programmes and international seminars. In the essays she had presented the making of an archive from an entirely different point of view in the form of video essay with en exquisit sense for moving pictures and video narration.

For 19th Anniversary of AKC Metelkova City a hosting curator at SCCA-Ljubljana Sixtine Rose Boyer prepared a video program about the alternative art scene, Metelkova and its forerunners. Sixtine Rose Boyer is currently working as a volunteer at the DIVA Station material and on-line archive of video art. Simultaneously, she is a postgraduate student of Triple Master Degree (Medias, Culture and Communication) at University of Nice Sophia Antipolis, Europa-Universität Vidarina of Frankfurt an der Oder and University St Kliment Ohridski of Sofia.The starting point of her thesis is the exploration of so-called Dark Culture (i.e. Gothic, New Dark and Cold Wave, Punk, Hard Core) in Slovenia and more specifically in Ljubljana from the beginning of the 80s till today. Predominantly, she is researching the role of groups and movements like FV Group, Borghesia, Laibach and AKC Metelkova City.

Close Login to Members Area
 
Username
Password
Remember me