O DIVI

Postaja DIVA temelji na zbiranju video materialov v okviru razširjenega pojma nacionalnega konteksta in vključuje umetnike, ki delujejo v slovenskem in/ali mednarodnem prostoru. Arhiv je v stalnem procesu dopolnjevanja in izboljševanja, ki je opredeljen s točno določenimi post opki obravnave materialov in s tipologijo izrazoslovja, ki ustvarja kartografijo konceptualnih okvirov, znotraj katerih obravnavamo (v našem primeru) video delo ali kateri drugi avdiovizualni material. Tak sistem zagotavlja sorazmerno zanesljiva orodja, s katerimi je mogoče omiliti protislovja, ki nujno nastanejo, ko arhivski sistem trči z zelo raznolikimi avtorskimi pristopi.

Postaja DIVA je postavljena v kontekst projektov SCCA-Ljubljana: Videodokument, Videospotting, Internet Portfolio, Artservisova zbirka in e-arhiv, namenjenih raziskovanju, dokumentiranju in arhiviranju video/novomedijske umetnosti. Postaja DIVA je tudi partnerski arhiv mednarodne platforme GAMA (Gateway to Archives of Media Art), ki povezuje sorodne evropske video/medijske arhive in jim omogoča večjo vidnost in širšo dostopnost.

Postaja DIVA je fizični in spletni arhiv video in novomedijske umetnosti, ki ga razvijamo od leta 2005, in je neposredno nasledila in nadgradila dokumentacijski, arhivarski in raziskovalni projekt o video umetnosti v slovenskem prostoru Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998, ki je potekal na Zavodu SCCA-Ljubljana v letih od 1994 do 1999. Ta je prvič sistematično zbral, popisal in obdelal selekcijo po mnenju snovalcev najpomembnejših avtorjev videastov v slovenskem prostoru, postavil je terminološko in teoretsno podlago nadaljnjim raziskavam in uspel zbrati tudi dokaj obsežen fizični arhiv video del. Postaja DIVA je bila zato sprva zamišljena kot projekt digitaliziranja in razširjanja tega materiala. Sčasoma so postopki in način dela postali kompleksnejši in prilagojeni razširjenemu konceptu umetniške prakse. Povečal se je tudi korpus del, ki je shranjen v študijski knjižnici oziroma videoteki Zavoda SCCA.

V fizičnem arhivu SCCA - Ljubljana hranimo tudi video dela (formati: VHS, Beta SP, CD-ROM, DVD, miniDV, CD ...), ki so nam jih poklonile raziskovalne umetnostne organizacije in umetniki s širše mednarodne scene. Ti segmenti iz mednarodnih video arhivov predstavljajo pomebno podlago in dodatno spodbudo za naše strokovno delo ter mednarodne izmenjave. Med njimi hranima tudi kompleksnih dokumantacijskih/arhivskih kompilacij, denimo, kompilacijo avstrijske video umetnosti: Video Edition Austria - Release 01 (2002), projekt neodvisne distribucijske hiše Medienwerkstatt z Dunaja, Zbirko 40. let nemške vide umetnosti: 40 Jahre Videokunst, v produkciji ZKM iz Karlruheja, oddaje neprofitnega newyorškega televizijskega programa Paper Tiger TV, video dela iz Kirgistana, Armenije, Irana, Hrvaške, Srbije, BIH, Rusije...

V arhivu hranimo tudi televizijske oddaje o videu in novih medijih, video produkciji in posamičnih umetnikih in umetnicah, pa tudi arhiv najpomembnejše literature o video in medijski umetnosti (knjige, publikacije, katalogi, članki v revijalnem in dnevnem tisku iz slovenskega, jugoslovanskega in mednarodnega prostora).

Video arhiv in izbrana literatura sta na voljo javnosti v naši knjižnici/videoteki (Projektna soba), kjer si jih  lahko pogledajo.

 
DIVA v Galeriji ŠkucDIVA v Galeriji ŠkucDIVA v Galeriji Škuc
Nika Grabar - DIVA v Galeriji Škuc (00:15:57)
Podnaslov: Video esej (Svet umetnosti, šola za kustose in kritike, šol. leto 2008/09)
Produkcija: SCCA-Ljubljana, 2009
DIVA v Galeriji Škuc je video esej, ki je nastal v času študijske razstave fizičnega in spletnega arhiva video umetnosti DIVA v Galeriji Škuc leta 2009. Trenutno ste na straneh DIVE, ki se vsakodnevno spreminja. Avtorica Nika Grabar v eseju pravi, da...
Format OblivionFormat OblivionFormat Oblivion
Nika Grabar - Format Oblivion (00:14:43)
Podnaslov: How to Connect Contents of AV Archives
Produkcija: SCCA-Ljubljana, 2012
Video esej je nastal kot zaokrožena predstavitev projekta Kako povezovati vsebine AV arhivov? z razstavo, predavanjem in projekcijo v Galeriji Vžigalica ter delavnico v Projektni sobi SCCA. Dokumentacija in arhiviranje medijskih materialov sta danes nuj...
Zapri Prijavi se kot član
 
Uporabniško ime
Geslo
Remember me