Rusjan, Rene; Potokar, Boštjan
No. 319
"Case X (Case MOKS, Mooste, Estonia)"
Artist: Rusjan, Rene; Potokar, Boštjan
Title: Case X (Case MOKS, Mooste, Estonia)
Subtitle: PostsovkhoZ
Duration: 00:37:00
Year: 2005
Genre: Documentary video / Art video

 
ABSTRACT
Projekt-raziskava Case X (Case MoKS) je kompilacija intervjujev, ki sta jih avtorja opravila v desetih dneh simpozija PostsovkhoZ v Estoniji. Dokumentirala sta dogajanje na simpoziju in intervjuvala organizatorje in udeležence o različnih pogledih na umetniško prakso, postavljeno v lokalni kontekst. Nato sta pridobljene informacije zmontirala v "video dveh planov", ki sta ga zavrtela zadnji dan simpozija. Zadnja dva dneva namreč vsi udeleženci predstavijo svoj projekt, ki je vseh deset dni nastajal na različnih lokacijah po naselju ali pa kot bolj intimen in javnosti skrit eksperiment.
Umetnika zanimajo študije primerov osebnih iniciativ, ki so prerasle v nekaj več in so močno vplivale na področje javnega dogajanja. V obdobju tranzicije, ko se države soočajo z različnimi konteksti javnega in zasebnega, gospodarstva in družbe, politike in kulture, so tovrstne raziskave pomembni korak k spodbujanju novih projektov in povezovanja že obstoječih. Poleg video projekta sta priložena tudi dva CD-ROMa s fotografijami.
Pred omenjenim projektom sta avtorja izvedla študijo primerov The Case X (Case Topolo).

 
TEXT
Case X (Case MOKS, Mooste, Estonia)
Before that the artists have conducted case study The Case X (Case Topolo). Topolo is a small italian village where 2 artists 11 years ago set up international summer art symposium Statione di Topolo. Stazione was also an inspirator fro MoKS to continue with PostsovkhoZ. Now MoKS is inspirator for Stazione to form its artists in residence programme.

 
OTHER WORKS
Nataša Skušek, Rene Rusjan - Zbudi me, če zaspim / Wake me up if I fall asleapNataša Skušek, Rene Rusjan - Zbudi me, če zaspim / Wake me up if I fall asleapNataša Skušek, Rene Rusjan - Zbudi me, če zaspim / Wake me up if I fall asleap
Nataša Skušek, Rene Rusjan - Zbudi me, če zaspim / Wake me up if I fall asleap (0:03:10)
Production: 2007
The video documents a performance depicting one of the author's dream. The viewer witnesses a directed imitation of a dream. The other author poses in a dream that does not belong to her. But despite the acting a metaphysical ambient is created. An e...
 
YEARS 2 decades present
Close Login to Members Area
 
Username
Password
Remember me