Kaj se dogaja z avdiovizualnimi arhivi?

Mednarodni seminar: delavnica, predavanja, predstavitve, razstava, posvet
27.-29. 11. 2007

Info | Program | Predavanja | Razstava | Delavnica | Predstavitev | Posvet | Povezave


 

sreda, 28. 11. 2007
Galerija Kapelica, Kersnikova 6/4, Ljubljana

19.00: PREDAVANJA

 


 

Gaby Wijers Gaby Wijers

Gaby Wijers: Montevideo/Time Based Arts Collection

Zaradi kratkotrajnosti, tehnične spremenljivosti in hitre zastarelosti medijskih formatov obstaja potreba po drugačnem pristopu in strategijah za dokumentiranje, predstavitev in ohranitev medijske umetnosti. Razpoložljivost in dostop do vsebine je ključni cilj pri razvijanju strategij ohranitve in predstavitve medijske umetnosti. V svojem predavanju bo Gaby Wijers raziskovala razmerje med tehnologijo, določenimi vrstami medijske umetnosti in njihovim kontekstom dokumentacije in ohranitve, pri tem pa se bo osredotočila na zbirko The Netherlands Media Art Institute. Opisala bo strategije za ohranitev medijske umetnosti in številne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte in vire.

The Netherlands Media Art Institute

Gaby WijersGaby Wijers je diplomirala iz dokumentarne informatike in vizualne reprezentacije in ima večletne izkušnje iz vodenja projektov, ki se osredotočajo na ohranitev in dostop do umetnosti novih medijev. Opravila je specializacijo s področja "capturinga" spremenljivih umetniških del, od plesa do novih medijev. Deluje kot koordinatorica za ohranitev, raziskovanje in razvoj na The Netherlands Media Art Institute, Montevideo/TBA Amsterdam; sodelovala je pri številnih mednarodnih projektih, ki se ukvarjajo z dokumentacijo in ohranitvijo medijske umetnosti, kot na primer Inside Installation, 404 Object not Found, arhiv OASIS in kot koordinatorica projekta Preservation of Video Art pod okriljem Foundation for the Conservation of Modern Art (SBMK); je tudi gostujoča predavateljica na University from Amsterdam; živi v Amsterdamu.

 

 

 

 

 


 

Heike Helfert archives

Heike Helfert: Premeščanje podob
MediaArtNet.org in 40jearsvideoart.de kot dva različna pristopa k ohranitvi dediščine medijske umetnosti

Pri proizvajanje vednosti sta na delu dve metodi organiziranja informacij: kopičenje in zgoščevanje. Sodobnih arhivov ne enačimo samo z njihovo strukturo, temveč tudi z njihovimi značilnostmi. Vrednost arhivov je zato v izbiri strategije. Predavanje se bo osredotočilo na predstavitev dveh različnih pristopov v polju nestabilnih medijev: on-line projektov MediaArtNet.org in 40jearsvideoart.de.

MediaArtNet poskuša podati pregled medijske umetnosti z uporabo medijem ustreznih načinov reprezentacije. Projekt je vključeval dve knjižni publikaciji, ki sta dopolnjevali obsežno spletno vsebino. Med procesom je bilo treba sprejeti vrsto odločitev, od tega, kako lahko strukturiramo podatkovno bazo in katere metapodatke vanjo vključimo, do tega, kako lahko zagotovimo čim večjo trajnost spletnega arhiva.

Raziskovalni in razvojni projekt 40yearsvideoart.de pa se osredotoča na ohranjanje in dostopnost video umetnosti, ki je kot del naše kulturne dediščine močno ogrožena. Hkrati raziskuje, kako lahko preprečimo kasnejše neizbežne izgube in kakšnih obnovitvenih ukrepov se lahko poslužimo. Projekt je vključeval tudi medsebojno povezane razstave, ki so hkrati potekale v petih osrednjih nemških muzejih.

MediaArtNet

 

Heike HelfertHeike Helfert je nemška kulturna znanstvenica. Študirala je umetniške in kulturne študije z osredotočanjem na medije in umetnost na Hildesheim University v Nemčiji. V zadnjih letih je delala na institucijah, kot so ZKM, Center for Art and Media, Edith Russ Site for Media Art, Expo2000 in Ludwig Boltzmann Institute Media.Art.Research. Med drugim je kurirala in organizirala razstave, predstavitve in predavanja za mednarodni medijski umetniški forum Foro Artistico v Hanovru. Na Eisfabrik je vzpostavila tečaj s predavanji FO:Rom, da bi področje medijske umetnosti odprla širši javnosti. Po sodelovanju pri svetovni razstavi Expo 2000 in Media 21 Medientage v Hanovru se je preselila v Karlsruhe in se pridružila ZKM, Center for Art and Media, kjer je realizirala številne obsežne projekte. Skupaj z Rudolfom Frielingom in Dieterjem Danielsom je delovala kot urednica in projektna koordinatorka spletne publikacije MediaArtNet. Na ZKM je koordinirala tudi 40yearsvideoart.de, raziskavo in razvojni projekt, ki se ukvarja s kulturno dediščino video umetnosti in z njeno ohranitvijo. V Edith Russ Site for Media Art (Oldenburg) je koncipirala razstavo o uporabi filmskih posnetkov, Re-Vision. Sampling as a cultural strategy. Trenutno je raziskovalka na Ludwig Boltzmann Institute Media.Art.Research (Linz), kjer proučuje kategorijo "hibridne umetnosti" festivala Ars Electronice v Linzu.