Kaj se dogaja z avdiovizualnimi arhivi?

Mednarodni seminar: delavnica, predavanja, predstavitve, razstava, posvet
27.-29. 11. 2007

Info | Program | Predavanja | Razstava | Delavnica | Predstavitev | Posvet | Povezave


 

četrtek, 29. 11. 2007
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

17.00: e-ARHIV SCCA-LJUBLJANA
Predstavitev

Avdiovizualni arhiv slovenske sodobne video umetnosti ali e-ARHIV je pomemben programski sklop SCCA-Ljubljana. Raziskovanje, dokumentiranje, predstavljanje, priprava kuriranih video programov in njihovo predstavljanje doma in v mednarodnem prostoru, izobraževalne in arhivarske dejavnostmi izvajamo že leta.

e-ariv

 


 

e-ARHIV

smo začeli udejanjati v letu 2006, ko smo v okviru projekta prve faze uspeli programirati in vzpostaviti vmesnik za on-line interaktivno podatkovno bazo, izdelali model za fizični in virtualni avdiovizualni arhiv, ga preizkusili na dveh konkretnih primerih (avtorski: Marko A. Kovačič in produkcijski model: Kreature 2) in vzpostavili mednarodno sodelovanje (Montevideo, Amsterdam; Hochschule für Künste & Kunsthalle, Bremen; ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe; NBK Video Forum, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin; V2, Institute for the Unstable Media, Rotterdam).

Zastavljeni cilj projekta e-ARHIV v letu 2007 je izdelati fizični arhiv video del in jih obenem tudi zaščititi pred propadom, ki ga povzročajo neobstojni nosilci in vedno hitreje spreminjajoča se informacijsko-komunikacijska tehnologija. Eno naših najpoglavitnejših poslanstev v letu 2007 je zato prepisovanje gradiva na varnostne kopije, ki bodo uspele kljubovati zobu časa.

e-ARHIV se sestavlja in dopolnjuje v sodelovanju z avtorji, katerih dela bodo celostno obdelana in popisana, ovrednotena, opremljena z vsemi pripadajočimi podatki in kratkimi
sinopsisi, žanrsko opredeljena in dana v uporabo zainteresirani javnosti v študijske namene.

Fizični arhiv bo dostopen v študijski knjižnici in videoteki SCCA-Ljubljana.

 


 

Postaja Diva (digitalni video arhiv)

Naš končni cilj je Postaja DIVA, intermedijska instalacija in podatkovna baza digitaliziranih avtorskih del in dokumentov. Obsegala bo sistematiziran fizični arhiv/videoteko, bazo podatkov z digitaliziranim gradivom, ki bo v različnih oblikah dostopno preko spleta, študijsko gledalnico v Projektni sobi SCCA in možnost raziskovanja dodatnega gradiva/dokumentov o sodobni video in novomedijski praksi.

 


 

Mednarodno povezovanje

Od novembra 2007 sodelujemo pri mednarodnem projektu GAMA - Gateway to
Archives of Media Art. Cilj projekta je vzpostaviti portal oz. vstopno točko do evropske video umetnosti in novomedijske prakse, izboljšati njuno vidnost in dostopnost. Spletna podatkovna baza bo obsegala poenotene in večjezične podatke o delih, vzpostavljen bo iskalnik, ki bo omogočal osnovno iskanje po ključnimi besedah ali pa zahtevnejše iskanje po vnaprej predlaganih kategorijah.

Konzorcij partnerjev: Hochschule für Künste, Bremen; Akademie der Künste, Wien; University of Science and Technology, Krakow; Argos, Bruxelles; Atos Origin, Madrid; Center for Culture & Communication; International Centre for Art and New Technologies, Praha; Steftelsen Filmforum, Stockholm; Heure Exquise!, Mons-en-Baroeul; Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe; Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich; Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht; Instants Vidéo,  Marseille; Ludwig-Boltzmann-Institut Linz; Instituut voor Mediakunst Montevideo, Amsterdam; Technologie Zentrum Informatik, Universität Bremen; Universidad de Barcelona