KAJ STORITI Z AVDIOVIZUALNIMI ARHIVI?
INFO | POSVET | PREDAVANJA | RAZSTAVA | DELAVNICA

Kaj storiti z avdiovizualnimi arhivi?
25.-28. januar 2005
Teoretski in prakticni vidiki digitalnih AV arhivov in njihove uporabe
Predavanja, delavnica, enodnevna razstava in strokovni posvet
Produkcija: Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana

STROKOVNI POSVET KAJ STORITI Z AVDIOVIZUALNIMI ARHIVI?
O pomenu in dostopnosti digitalnih AV arhivov
Prostor: Galerija Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana

PETEK, 28. 1., ob 12. uri
Moderatorka: ZEMIRA ALAJBEGOVIĆ, videastka in novinarka
Uvodne teze: MELITA ZAJC, Nova materialna kultura spominjanja

 

Nove tehnologije omogočajo trajnejše hranjenje in večjo dostopnost AV arhivov. Pregled stanja na področju digitalnih AV arhivov pri nas pa kaže, da jih kot eno od pomembnih nalog in dejavnosti ni prepoznalo veliko organizacij in umetnikov na področju sodobne vizualne umetnosti in novomedijskih praks. Razlogov je več, med njimi pa je gotovo prav pomanjkanje platforme za ohranitev, predstavljanje in razpečevanje AV vsebin.

Namen strokovnega posveta v okviru projekta Kaj storiti z avdiovizualnimi arhivi? je:
- da se vsebine sodobnih umetniških praks integrirajo v sistem varstva kulturne dediščine;
- da se vzpostavijo infrastrukturni pogoji za produkcijo in razpečevanje digitalnih AV arhivov;
- da se prepozna njihov potencial in pomen.

Udeleženci posveta bodo razgrnili tako teoretska izhodišča kot razmere na področju digitalnih AV arhivov pri nas, predstavili bodo tudi posamezne primere in načrte za javne, strokovne in avtorske arhive. Nekatera od vprašanj, ki jih želimo prediskutirati in z izmenjavo znanj, veščin in izkušenj predlagati odgovore, so:
- zakaj digitalni AV arhivi in kakšen je njihov namen in domet?
- kdo jih tvori, hrani in z njimi razpolaga?
- kakšna je pri tem vloga avtorja/umetnika in kakšna države?
- v kakšni obliki/formatu so arhivi lahko izdelani in kako poteka obveščanje in
razpečevanje?
- kateri so možni neinstitucionalni kanali izmenjav?

S prispevki sodelujejo:
MELITA ZAJC: >Nova materialna kultura spominjanja< (uvodne teze)
M. Zajc je medijska teoretičarka in publicistka, vodja izobraževanja za nove medije na RTV Slovenija, predavateljica teorije medijev na ISH, Ljubljana in FERI, Maribor.

SAMO ZORC: >Digitalizacija v luči informacijskega cikla digitalnega podatka<
S. Zorc je podsekretar na Ministrstvu za informacijsko družbo, član Strateškega sveta za digitalizacijo kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS.

JURE LONGYKA: >Zgradba digitalnega avdiovizualnega arhiva<
J. Longyka je radijec, avtor diplomske naloge Digitalitzacija avdiovizualnega arhiva (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002).

MARTIN HORVAT: >Digitalna dokumentacija v Mestnem muzeju <(prikaz na CD-romu)
M. Horvat je arheolog, vodja dokumentacijske službe v Mestnem muzeju Ljubljana.

BARBARA BORČIĆ: >Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998< (prikaz na CD-romu)
B. Borčić je umetnostna kritičarka in kustosinja, direktorica Zavoda SCCA-Ljubljana; vodja projekta Videodokument.

NEVEN KORDA: >Bodočniki< (CD-rom, 2001) in >Zanka< (spletno mesto)
N. Korda je videast.