KAJ STORITI Z AVDIOVIZUALNIMI ARHIVI?
INFO | POSVET | PREDAVANJA | RAZSTAVA | DELAVNICA

KAJ STORITI Z AVDIOVIZUALNIMI ARHIVI?

Razstava primerov: javni, strokovni in avtorski digitalni AV arhivi s področja
sodobnih vizualnih umetnosti in novomedijskih praks
(CD-ROM, DVD, spletne strani)

Galerija Kapelica (Kersnikova 4, Ljubljana)
enodnevna razstava: petek, 28. januar 2005
otvoritev ob 20. uri

Kategorije:
- digitalni video arhivi na internetu (video kot izrazno sredstvo ali orodje),
- dokumentacijsko-arhivarski projekti,
- umetniški projekti, ki tematizirajo rabo arhivov,
- spletna mesta (avtorske spletne strani in predstavitve organizacij/galerij).

Jure Longyka: Digitalizacija avdiovizualnega arhiva, Dušan Pirih - Hup: Ubjavljeno/Published; Marko A. Kovacic: Dosje 83:03: Video rekonstrukcija; Neven Korda: Bodocniki; Irwin: East Art Map; Kiberpipa: Free video in filmi; Narvika Bovcon & Aleš Vaupotic: Mouseion Serapeion; Zemira Alajbegovic in Neven Korda: Staro in novo; Ljudmila: VAL; Video produkcija Kregar: Mediateka VPK; SCCA-Ljubljana: Videodokument in Internet Portfolio;
spletna mesta: Aksioma, Vuk Cosic, Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Dejan Habicht, Damijan Kracina, Tanja Lažetic, Makrolab, Marjetica Potrc, Produkcija Sokolski dom, Strip Core, Virtualna baza Intima, Sašo Vrabic, ZANKA, Jaka Železnikar; Center in Galerija P74, Galerija Kapelica, Kibla, Moderna galerija, in drugi.

Razstava bo prikaz digitalnih avdiovizualnih arhivov s področja sodobnih vizualnih umetnosti in novomedijskih praks v slovenskem prostoru. Zaradi boljše preglednosti in uvida v njihovo specifiko in namembnost smo jih razporedili v več kategorij. Prva in temeljna razlikovalna poteza je v definiranju razlogov, zaradi katerih se nekaj dokumentira in arhivira, pa tudi namenov: ali za nadaljnjo rabo (projekt) ali kot strukturiran material za potrebe prezentacije in razpečevanja. Druga razlika so mediji, nosilci oz. formati "arhivov", ki imajo vsak svoje značilnosti in so primerni za določen avdiovizualni material in rabo.

Predstavljeni bodo različni načini produkcije, rabe in razpečevanja digitalnih AV arhivov: avtorski prijemi in konstruiranja zgodovine in zgodb, "objektivni" in standarizirani dokumentacijsko-arhivarski modeli in postopki, strateško zastavljeni dokumentaristični arhivi ali arhiviranja po naročilu, eksperimentiranja z modeli in možnostmi oz. specifikami posamičnih medijev.


DIGITALNI VIDEO ARHIVI NA INTERNETU
VIDEO KOT IZRAZNO SREDSTVO
VIDEO KOT ORODJE

UMETNIŠKI PROJEKTI

DOKUMENTACIJSKO-ARHIVARSKI PROJEKTI

SPLETNA MESTA
AVTORSKE SPLETNE STRANI
PREDSTAVITVE ORGANIZACIJ/GALERIJEDIGITALNI VIDEO ARHIVI NA INTERNETU

Jure Longyka: Digitalitzacija avdiovizualnega arhiva (Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, CD-ROM, 2002)
+ spletno mesto http://eprints.fri.uni-lj.si/archive/00000007/
Raziskovalni večpredstavni spis: definicije pojmov, razdelava procesa, opis primerov, prikaz primerov, spletni kažipot ...

VIDEO KOT IZRAZNO SREDSTVO v polju sodobne vizualne umetnosti in kulture

Kiberpipa: Free video in filmi
Prosto dostopne video reportaže, filmi, dokumentarci ...
http://www.kiberpipa.org/video/
Objavite svoj multimedijski material na spletu
http://www.kiberpipa.org/modules.php?...
"Vsakomur, ki dovoljuje nadaljnjo uporabo arhivov - predvajanje in uporabo v drugih materialih, brezplačno in brez komplikacij sami prekodiramo AV material (ki ga dostavijo na miniDV kaseti) v format, ki je primeren za spletni arhiv. Pomembno je čimveč materialov ponuditi nadaljnji uporabi in nadaljnjim generacijam ustvarjalcev."

Produkcija Sokolski dom
http://www.ilbis.com/medija
http://www.ilbis.com/psd
Arhiv videofilmov in večmedijskih projektov, koncertov in gledaliških predstav v organizaciji Produkcije Sokolski dom - društva za multimedio v Ilirski Bistrici od leta 1999.

Video produkcija Kregar: Mediateka VPK
http://www.vpk.si/htmlspace/naslovka.htm
Digitalni AV arhiv umetniških video del v (ko)produkciji VPK (podatkovna baza, iskalnik, odlomki). Dostop z geslom na lokalnem omrežju in prek medmrežja.

Neven Korda ZANKA (spletno mesto v okviru projekta Internet Portfolio Zavoda SCCA-Ljubljana)
http://www.ljudmila.org/scca/ip/zanka/
Predmet ZANKE je video ustvarjanje Nevena Korde in Zemire Alajbegović v obdobju dolgem 20 let, 1981-2000. Sprva v vodenju alternativne produkcije FV Video, pozneje kot avtorski par ali samostojna avtorja.: 600 minut finalnih video projektov, večje število multimedijskih performansov in drugih multimedijskih dogodkov. Gre za avtorsko obdelan arhivski material z opcijo videa na zahtevo.

OFF-LINE

Forum Ljubljana
Fizicni analogni/digitalni arhiv: 600 ur posnetkov video produkcije ŠKUC-Forum iz obdobja 1982-1991 in prepis Škuc-Forumove video produkcije iz obdobja 1982 do 1990 na kasete Betacam SP (v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu RS). Z mastrov na kasetah VHS in U-matic LB so presneli 60 koncanih avtorskih (igranih in dokumentarnih) video del. Prepis hrani SFA, kopijo prepisa prav tako na kasetah Betacam SP pa Forum Ljubljana skupaj z arhivom svoje novejše produkcije hrani v arhivu VPK. Kopije na kasetah VHS hranita v svojih prostorih Forum Ljubljana in Zavod SCCA-Ljubljana.

Zavod SCCA-Ljubljana
Fizicni analogni/digitalni arhiv: prepis Škuc-Forumove video produkcije iz obdobja 1982 do 1990 na kasetah VHS, video dela 21 avtorjev iz projekta Videodokument in mlajših avtorjev (VHS, BetaSP, miniDV, DVD). Pod imenom Videospotting pripravlja kronološko zaokrožene ali tematske programe in jih predstavlja v Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Borko Radešcek / Društvo KUD Cineast
Fizicni analogni/digitalni arhiv Borka Radešcka in društva: približno 2500 naslovov domacega in tujega filmskega in video gradiva v najrazlicnejših formatih. Društvo je posveceno promoviranju vseh vidikov filmske kulture ter gojenju nekomercialne filmske in video produkcije. Od 1996 prireja Festival neodvisnega filma in videa Slovenije.

VIDEO KOT ORODJE za dokumentiranje in arhiviranje različnih zvrsti umetnosti in kulture, npr. gledališča

Ljudmila: VAL (Video arhiv Ljudmile)
http://val.ljudmila.org/
Projekt digitaliziranja in avdiovizualnega arhiviranja umetniških projektov s področja uprizoritvenih umetnosti z namenom ohranjanja in promocije sodobne slovenske kulturno-umetniške dejavnosti v tujini.

Društvo zaveznikov mehkega pristanka
http://www.kid-pina.si/~dzmp/index_star.htm
Arhiv videoprodukcije Društva zaveznikov mehkega pristanka iz Krškega: koncerti in večmedijski dogodki DZMP.

OFF-LINE

Tone Stojko / Društvo za ohranjanje gledališke dediščine
Zaenkrat samo fizični digitalni arhiv predstav slovenskih gledališč, ki jih snema že od leta 1984 - sprva na VHS formate, pozneje na Beta SP in jih v zadnjih letih sistematično digitalizira. Hrani celotne posnetke in zmontirane verzije na DVD, ki jih imajo v svojih arhivih tudi Slovenski gledališki muzej in posamična gledališča.

UMETNIŠKI PROJEKTI

Zemira Alajbegović in Neven Korda: Staro in novo, VHS, V 8, U-matic, D 5 mastering, V.S. Video / Forum Ljubljana, VPK & TV Slovenija, Ljubljana 1997, 66'
Videofilm je narejen iz arhivskih materialov in video projektov gledališke skupine FV 112/15, Diska FV, Radia Študent, FV Videa in Založbe FV iz obdobja 1981 88. Vključuje tudi glasbo, fotografije in tekste iz tega obdobja.

Narvika Bovcon in Aleš Vaupotič: Mouseion Serapeion
DVD-ROM (2004) in spletno mesto (v delu) http://black.fri.uni-lj.si/mouseionserapeion
"Softverska umetnost - pametni arhiv predstavlja in avtorsko komentira prvih deset let umetniške produkcije seminarja za video na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost (1987-1997): skoraj šest ur videa v celoti ter šestinsedemdeset komentarjev za posamezne videe."

Irwin & New Moment: East Art Map, CD-ROM (2003), spletne strani www.eastartmap.org
Interaktivni umetniški projekt
Konstruiranje zgodovine moderne umetnosti na Vzhodu skozi "vzhodni pogled" na podlagi izbiranja in urejanja dokumentarnega in arhivskega materiala v prostorsko-časovni sistem.
"On-line projekt vas popelje skozi petdesetletno zgodovino vizualne umetnosti v Vzhodni Evropi. Spoznali boste 250 umetnikov/dogodkov/projektov, ki so po mnenju 24 povabljenih kritikov, kuratorjev in umetnikov iz različnih bivših socialističnih držav Vzhodne in Srednje Evrope izjemnega pomena. Ti so naredili prvi izbor, zdaj pa je EAM odprta za prispevke uporabnikov."

Marko A. Kovačič: Dosje 83:03: Video rekonstrukcija, DVD, 2003, 48'
Umetniški projekt
Avtorska pripoved - kontekstualizacija lastne umetniške prakse z družbeno-politično situacijo - je narejena na podlagi avdiovizualnega materala iz arhiva lastnih umetniških projektov, posnetkov iz zasebnega življenja in presnetih televizijskih oddaj, ylasi Dnevnika..


DOKUMENTACIJSKO-ARHIVARSKI PROJEKTI

SCCA-Ljubljana: Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998 Strokovni raziskovalni, dokumentacijski in arhivarski projekt predstavlja video umetnost v obdobju tridesetih let. Sestavljajo ga katalog, knjižica esejev, CD-ROM s kratkmi klipi iz video del, 2001) in spletne strani http://www.videodokument.org

Neven Korda: Bodočniki. Video iz podzemlja, CD-ROM (2001)
"V Bodočnikih - videu iz podzemlja je reciklirano obdobje FV Videa (Iniciacija), ki se konča s Triumfom želje leta 1989, oziroma ob izidu februarja 1990. Snov je dovolj zanimiva, da predstavi zaokroženo video aktivnost. Ne rabi pojasnil o situaciji, v kateri je nastajala. Še več - tisto situacijo, tisti trenutek čutno beleži. Na tako dostopnem mediju, kot je CD-ROM, se je zdelo vredno objaviti tudi čim več originalnih odlomkov, ki najbolje govorijo o videu samem." Na njem so tudi video kasete Tako mladi, Triumf želje in Iskanje izgubljenega časa ter AV gradivo skupin FV, Borghesia, HC kolektiv.

Dušan Pirih Hup: Ubjavljeno/Published, CD-ROM (2002-2004) + spletne strani
http://www.hup.webicom.net/index.html
http://users.volja.net/dphup/index.html
http://www.ljudmila.org/hup/index.html

Slikovni, zvočni in tekstovni arhiv lastnih fotografskih projektov in projektov umetniških združb, s katerimi je sodeloval ali bil njihov član: Pocestno gledališče pred razpadom, Papa Kinjal bend, Hidrogizma, Gledališče Ane Monro.

SPLETNA MESTA (podatkovne baze, seznami, tekst, slika, video, avdio)
Sprotno tvorjenje arhivov po sami specifiki interneta kot medija, za katerega je značilno, da je produkcija hkrati že shranjevanje in razpečevanje: zbiranje, selekcija in organizacija umetniških vsebin in meta podatkov, definiranje dostopa in postavitev povezav.

AVTORSKE SPLETNE STRANI (umetniki in producenti s področja vizualne in novomedijske umetniške prakse)

Spletne strani s sodobnimi AV vsebinami, na katerih so tako on-line projekti (spletna umetnost) kakor tudi seznami in predstavitve z arhivi in dokumentacijo o ostalih projektih (umetnost na internetu). Spletno mesto je lahko prostor delovanja, izrazno sredstvo, umetniška baza, atelje, dom, katalog ... Rabe spletnega mesta segajo od dokumentarnega, arhivskega in promocijskega središča do produkcijskega središča - žive umetniške platforme.

SCCA-Ljubljana: Internet Portfolio - IP (1997 >)
http://www.internet-portfolio.org/

Platforma za predstavitve izbranih (doslej 21) sodobnih umetnikov, umetnic in skupin, ki delujejo v slovenskem prostoru, na svetovnem spletu.
Seznanja umetnike z rabo interneta kot orodja/medija in potencialnega izraznega sredstva. Umetnikom omogoča, da sami ali v sodelovanju z izvedenci izdelajo svojo predstavitev na svetovnem spletu. Posamični projekti po svoji kreativni rabi interneta presegajo rutino konvencionalnih predstavitev organizacij ali posameznikov na medmrežju. So sistematično organizirani in prilagojeni umetniški praksi in produkciji avtorjev.

Aksioma
http://www.aksioma.org/

Vuk Ćosić
http://www.ljudmila.org/~vuk/

Dejan Habicht
http://www2.arnes.si/~dhabic/

Inštitut Egon March
http://meta.iflugs.hdk-berlin.de/emi/

Damijan Kracina
http://www.kracina.com

Tanja Lažetić
http://www2.arnes.si/~tlazet/

Makrolab
http://makrolab.ljudmila.org

Marjetica Potrč
http://www.potrc.org/

Strip Core (IP)
http://www.ljudmila.org/scca/core/

Virtualna baza Intima
www.intima.org/

Sašo Vrabič
http://www.glu-sg.si/saso/
http://www.glu-sg.si/saso/design/index.htm

Jaka Železnikar
http://www.jaka.org/

PREDSTAVITVENE SPLETNE STRANI (organizacije / galerije)

Center in Galerija P74
http://www.zavod-parasite.si/

Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki
http://www.galerija-bj.si/

Galerija Equrna
http://www.galerija-equrna.si/

Galerija Kapelica
http://www.kapelica.org/

Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
http://www.glu-sg.si/

Galerija Škuc
http://www.galerija.skuc-drustvo.si/

Mednarodni likovni grafični center
http://www.mglc-lj.si/slo/index.htm

Mestna galerija
http://www.mestna-galerija.si/

Moderna galerija
http://www.mg-lj.si/

Multimedijski center KiberSRCeLab - Kibla
http://www.kibla.org/

Obalne galerije Koper
http://www.obalne-galerije.si/

Umetnostna galerija Maribor
http://www.umetnostnagalerija.si/

 

Projekt pripravljamo v sodelovanju s Francoskim inštitutom Charles Nodier, Goethejevim inštitutom, Galerijo Kapelica in Kiberpipo v Ljubljani.
Projekt podpirata Ministrstvi za kulturo RS in MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost.